ZD LJUBLJANA BEŽIGRAD – OŠ Vita Kraigherja

Kontakt
Naslov:
Trg 9. maja 1 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 71 00
Spletna stran: http://www.zd-lj.si