Google in Facebook oglaševanje

Izpostavitev zobozdravstvenih storitev preko elektronskih medijev pomaga ordinacijam pri uresničevanju njihovih ciljev.


Preprosto. Hitro. Učinkovito.

Ali veste, kako Google ocenjuje vašo spletno stran?

Z VESELJEM VAM RAZLOŽIMO

Google adwords

Google adwords sodi med najučinkovitejše spletne kanale, ki obstajajo.

V Sloveniji se 95 % iskanj opravi preko iskalnika Google.

Oglaševanje preko iskalnega omrežja je cenovno fleksibilno, višina sredstev, ki jih boste namenili za oglaševanje, pa je popolnoma pod vašim nadzorom.

Poleg tega vam Google oglaševanje omogoča doseganje ciljnih skupin, visoko stopnjo prilagodljivosti in dosegljivosti ter odlično merljivost rezultatov.

Facebook oglaševanje

Facebook je lahko zelo učinkovito orodje za zobozdravnike.

Vendar se Facebook nenehno spreminja in zahteva od vas stalno aktivnost in ustvarjalnost.

Z dobrimi objavami pridobivate nove paciente in z izobraževalnimi vsebinami povečujete zaupanje pri obstoječih.

S svojim Facebook računom povečujete vrednost svoje strani tudi v očeh Googla, saj pridobivate obiskovalce na svojo spletno stran iz socialnih omrežij.

Želim ponudbo