Splošni pogoji uporabe portala eZobozdravnik

Opredelitev

Portal eZobozdravnik je v lasti PIAR, digitalne rešitve, Igor Pečar s.p., Reber pri Škofljici 14, 1291 Škofljica

Portal eZobozdravnik omogoča:

 • pomoč posameznikom pri iskanju ponudb za nekatere zobozdravstvene storitve,
 • predstavljanje izvajalcev zobozdravstvene in z njo povezane dejavnosti v Sloveniji,
 • nakupe v spletni trgovini, za katero se uporablja posebne pogoje poslovanja,
 • oglaševanje ob upoštevanju zakonodaje in teh splošnih pogojev uporabe,
 • predstavitev poslovnih in oblikovalskih rešitev za izvajalce zobozdravstvenih storitev,
 • objavljanje splošnih in specialnih informacij o zobozdravstvenih in drugih storitvah v zvezi z zdravjem ter objavljanje nasvetov za zdrav način življenja.

Namen portala eZobozdravnik je povečati transparentnost zobozdravstvenih storitev v Sloveniji.

Pomen izrazov v nadaljevanju:

 • Posrednik – je PIAR, digitalne rešitve, Igor Pečar s.p., Reber pri Škofljici 14, 1291 Škofljica, ki je lastnik in upravljavec portala www.eZobozdravnik.si. PIAR, digitalne rešitve, Igor Pečar s.p., posluje skladno s pravom Republike Slovenije.
 • Izvajalec – je zobozdravstvena ambulanta, ortodontska ambulanta, ambulanta ustne higiene ali ambulanta oralne kirurgije, ki iskalcem prek svojega licenciranega strokovnega osebja nudi storitve zobozdravstvenega, protetičnega ter ortodontskega zdravljenja, oralne kirurgije in ustne higiene skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
 • Naročnik – je izvajalec ali druga pravna oseba, ki opravlja dejavnost povezano z zobozdravstvom.
 • Iskalec – je fizična oseba, starejša od 18 let, ki išče zobozdravstvene storitve zase ali za drugo osebo in je pri posredniku oddala povpraševanje za pridobitev ponudbe s strani izvajalca za izvedbo zobozdravstvene storitve ali zbira informacije o zobozdravstveni storitvi.
 • Portal – je spletna stran eZobozdravnik.si in vključuje vse spletne strani znotraj te domene.
 • Uporabnik – je vsak obiskovalec portala.
 • Pogoji uporabe – Splošni pogoji uporabe portala eZobozdravnik.
 • Zobozdravstvena storitev – storitve zobozdravstva, zobne protetike, oralne kirurgije, ustne higiene, implantologije in ortodontije, ki jih nudijo izvajalci.

Veljavnost Pogojev uporabe

Ti pogoji uporabe določajo uporabo spletne strani www.eZobozdravnik.si. Prosimo, da si pred uporabo spletne strani www.eZobozdravnik.si preberete te pogoje uporabe. Z uporabo portala se strinjate s temi pogoji uporabe in potrjujete, da jih boste spoštovali. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da naše spletne strani ne uporabljate. Pogoje uporabe izdaja posrednik in jih lahko kadar koli brez obvestila spremeni. O spremembi pogojev uporabe posrednik seznani iskalce, izvajalce, naročnike in uporabnike z objavo novih pogojev uporabe na portalu. Vsaka uporaba portala je predmet v tistem trenutku veljavnih pogojev uporabe. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi pogoji uporabe je odgovoren uporabnik. Z vsakokratnim vstopom na portal uporabnik soglaša, da je seznanjen z aktualnimi pogoji uporabe ter da jih v celoti sprejema.

Delovanje portala

–      Pomoč posameznikom pri iskanju ponudb za nekatere zobozdravstvene storitve

Na portalu je možno dostopati do vseh osnovnih informacij, ki jih iskalec potrebuje za oddajo povpraševanja za pomoč pri iskanju zobozdravstvene storitve. Iskalcu je zagotovljen kontaktni obrazec za oddajo povpraševanja, v katerega vpiše vsaj obvezne kontaktne podatke. Povpraševanje, ki ga odda iskalec je poziv za pridobitev ponudbe za izvedbo zobozdravstvene storitve s strani izvajalca ali za pregled pri izvajalcu ali za pridobitev informacij o trgu zobozdravstvenih storitev. Oddaja povpraševanja s strani iskalca je popolnoma brezplačna in iskalci nimajo z oddajo povpraševanja nobenih obveznosti.

Posrednik na podlagi povpraševanja iskalca v najkrajšem možnem času poišče enega ali več izvajalcev na način, da pošlje podatke iskalcev za izdelavo ponudbe enemu ali več izvajalcem, ki jih izbere po lastni presoji ali po dogovoru z iskalcem. Posrednik pred tem lahko kontaktira iskalca po telefonu ali prek elektronske pošte, da pridobi dodatne podatke in informacije. Z vsakim izvajalcem ima posrednik sklenjeno posebno pogodbo, kjer se izvajalec zaveže zagotoviti zobozdravstveno storitev iskalcem ob upoštevanju vseh z zakoni in drugimi akti predpisanimi pogoji.

Iskalec lahko za isto vrsto zobozdravstvene storitve odda le eno povpraševanje. V kolikor odda več povpraševanj, posrednik ne posreduje preostalih povpraševanj posrednikom in o tem ne obvesti stranke.

Izvajalec na podlagi povpraševanja pripravi ponudbo in jo pošlje iskalcu. Druga možnost je, da izvajalec, zaradi specifičnosti storitve, iskalca, še preden mu pripravi ponudbo, povabi na pregled, ki je lahko tudi plačljiv. Stroške pregleda nosi iskalec. Izvajalec o dogovoru z iskalcem obvesti tudi posrednika. Podatkov o zdravstvenem stanju iskalca ali osebe za katero se je iskalec dogovoril z izvajalcem, izvajalec ne sporoča posredniku.

Ceno zobozdravstvene storitve izvajalec določa za vsako povpraševanje posebej in se lahko spreminja za različne iskalce zobozdravstvenih storitev.

V času veljavnosti ponudbe se iskalec lahko odloči ali bo ponudbo sprejel ali ne. Skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo Republike Slovenije in običajno prakso v Republiki Sloveniji v zvezi z izvajanjem zobozdravstvenih storitev, morata izvajalec in iskalec skleniti dogovor ali pogodbo o izvajanju dogovorjene zobozdravstvene storitve in se samostojno dogovoriti za termin pričetka izvajanja zobozdravstvene storitve. Plačilo zobozdravstvenih storitev, ki jih bo za iskalca opravil izvajalec, bo iskalec plačal neposredno izvajalcu. Posrednik v nobenem primeru ne nastopa kot naročnik ali plačnik zobozdravstvene storitve, ampak le izvaja pomoč pri iskanju ponudb za iskalce. Za plačilo posredniške provizije se s posebno pogodbo dogovorita posrednik in izvajalec. Posrednik lahko pri izvajalcu ali iskalcu preveri uspešnost dogovora.

–       Predstavljanje izvajalcev zobozdravstvene in z njo povezane dejavnosti

Posrednik na portalu objavlja seznam izvajalcev zobozdravstvenih storitev v Sloveniji. Na portalu so lahko objavljeni tudi podatki drugih z zobozdravstveno dejavnostjo povezanih dejavnosti. Podatki so pridobljeni iz javno dostopnih podatkov in na podlagi dogovora z izvajalci. Posrednik se bo z rednim vzdrževanjem vsebin trudil zagotoviti aktualnost podatkov.

Na podlagi povpraševanja naročnika se lahko posrednik in naročnik dogovorita tudi za razširjeno predstavitev na portalu, za kar posrednik naročniku izstavi račun, ki velja kot pravno veljavna pogodba in vsebuje ustrezne podatke o storitvi. Naročnik lahko izbira obseg razširjene predstavitve med vnaprej pripravljenimi paketi predstavljenimi na portalu. V primeru večjega obsega sodelovanja se med naročnikom in posrednikom lahko sklene posebna pogodba v kateri so podrobno opisani vsi podatki o storitvi.

Razširjena predstavitev se izvede v več korakih. Naročnik izpolni obrazec na spletni strani in vnese vse za izvedbo zahtevane podatke. Naročnik lahko posrednika obvesti o izbiri paketa tudi prek elektronske pošte ali ustno. Z obvestilom prek elektronske pošte, ustno ali s klikom na gumb “Naročite zdaj” naročnik potrjuje, da se strinja z naročilom izbranega paketa, da so njegovi podatki pravilni, ter da je seznanjen s celotnim besedilom teh pogojev uporabe.

Posrednik se zavezuje, da bo po pridobitvi povpraševanja kontaktiral naročnika in se z njim dogovoril o nadaljnjem sodelovanju. Dogovorjene podatke o naročniku, za namen razširjene predstavitve, na portal vnese posrednik.

Naročniško razmerje na portalu je sklenjeno za obdobje enega leta. Odjava od naročnine za razširjeno predstavitev na portalu se izvede najmanj 30 dni pred iztekom naročila, šteto leto dni od dneva izdaje računa, po tem času se naročilo avtomatsko podaljša za eno leto. Odjava se izvede na dogovorjen elektronski naslov posrednika ali prek kontaktnega obrazca na portalu. V primeru odjave, posrednik umakne s portala vse podatke naročnika, ohranijo se javno dostopni podatki.

Naročnik plačuje za razširjeno predstavitev naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačila, navedenim na računu. Naročnina za sklenjeno naročniško razmerje se plačuje letno in to vnaprej. V primeru neplačila računa v dogovorjenem roku, navedenem na računu, ima posrednik pravico začasno umakniti razširjeno predstavitev.

Cene paketov za razširjeno spletno predstavitev so označene v evrih (EUR) in ne vsebujejo DDV, saj ponudnik skladno s 94. čl. ZDDV-1 ni zavezanec za plačilo DDV. Če naročniku spletna predstavitev ne bo ustrezala, lahko v roku 30 dni od postavitve razširjene spletne predstavitve odstopi od pogodbe tako, da o tem obvesti posrednika preko obrazca za kontakt na portalu ali pošlje sporočilo na dogovorjen elektronski naslov. Po preteku 30 dni od izdaje računa odpoved naročniškega razmerja pred potekom enega leta ni več možna.

Če pride do spremembe podatkov naročnika, jih je ta dolžan čim prej sporočiti upravljavcu, ki jih nato ustrezno popravi na portalu.

Posrednik lahko omogoči uporabnikom portala tudi ocenjevanje in komentiranje storitev izvajalcev in naročnikov. V tem primeru imajo uporabniki po lastni presoji možnost ocenjevati in podajati komentarje. Zaradi zagotavljanja kakovosti podanih komentarjev se lahko pri njihovem vpisu zahtevajo dodatni osebni podatki uporabnika. V primeru pridobitve podatkov sta ime uporabnika in vsebina komentarja prikazana, za ostale podatke uporabnika pa se lahko uporabnik sam odloči ali so vidni samo posredniku ali pa vsem uporabnikom portala.

Odgovornost

Vsaka uporaba portala je na lastno odgovornost. Z uporabo portala se uporabnik strinja, da PIAR, digitalne rešitve, Igor Pečar s.p., njegovi zaposleni in njegovi poslovni partnerji niso odgovorni za škodo in za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo tega portala.

Informacije in druge vsebine, ki so objavljene na portalu, so informativne narave. Posrednik in druge osebe, ki so sodelovale pri pripravi vsebin objavljenih na portalu se bodo trudile za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin portala, vendar niso odgovorne za njihovo pravilnost, točnost, popolnost in ažurnost, ravno tako niso odgovorne za tipkarske napake in škodljive posledice uporabe vsebin portala. Posrednik ne odgovarja tudi za morebitne tehnične pomanjkljivosti na portalu. Objavljene informativne cene zobozdravstvenih storitev na portalu so pridobljene na podlagi lastnih raziskovanj posrednika in za njihovo aktualnost ali pravilnost ne prevzema odgovornosti.

Vsebine na portalu uporabljajte le kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom, farmacevtom, zobozdravnikom ali drugim izvajalcem zobozdravstvenih storitev. Če se odločite, da se zanesete na kakršno koli vsebino na spletni strani, to storite na lastno odgovornost. V primeru poškodb ali bolezni zob, obzobnih tkiv, čeljusti in drugih z zobozdravstvenimi storitvami povezanih težav, se obrnite na svojega zobozdravnika, oralnega kirurga ali ortodonta, ki so edini poklicani za pravilno presojo vašega zdravstvenega stanja ali načina jemanja zdravil.

Posrednik ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo dogovora oz. sklenitvijo pogodbe med izvajalcem in iskalcem. Posrednik ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude ali neopravljene zobozdravstvene storitve s strani izvajalca. Ravno tako posrednik ne odgovarja za škodo ali druge nevšečnosti, ki bi nastale pred, med ali po opravljeni zobozdravstveni storitvi. Posrednik ne odgovarja za nedelovanje kontaktnega obrazca ali za napake, ki bi nastale med pošiljanjem elektronskih ali pisnih sporočil med posrednikom in iskalcem ali med posrednikom in izvajalcem. Posrednik ne odgovarja za vsebino in točnost podatkov, ki jih je posredoval izvajalcu in so mu bile posredovane s strani iskalca, niti ne odgovarja za pripravo in resnost ponudbe s strani izvajalca. Posrednik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel izvajalec zaradi neprihoda iskalca na izvajanje zobozdravstvene storitve ali za neplačilo opravljenih zobozdravstvenih storitev s strani iskalca.

Iskalec lahko podatke, ki jih je dobil s strani izvajalca ali posrednika na podlagi povpraševanja na tem portalu, uporablja zgolj za osebno rabo in jih ne sme posredovati drugim osebam ali kjerkoli objaviti. S sprejemom ponudbe se iskalec strinja, da je za izvedbo zobozdravstvene storitve odgovoren izvajalec in da mora z njim preveriti in opredeliti vse podrobnosti v zvezi z zobozdravstveno storitvijo in ceno.

Posrednik ne prevzema odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnost podatkov seznama izvajalcev zobozdravstvenih storitev in drugih naročnikov, niti ne odgovarja za ocene in komentarje uporabnikov. Posrednik lahko kadar koli spremeni, odstrani ali doda podatke na seznam izvajalcev, brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za posledice takih sprememb. Seznam izvajalcev zobozdravstvenih storitev in naročnikov je zgolj informativne narave in posrednik ne podpira nobenega izvajalca oz. naročnika ali daje nikakršne izjave ali jamstva v zvezi s izvajalci zobozdravstvenih storitev ali kakovosti storitev, ki jih ti lahko nudijo.

Posrednik ne odgovarja za vsebino ponudbe, ki jo navede naročnik in je v njegovi razširjeni predstavitvi objavljena na portalu. Naročnik se s plačilom računa strinja z objavljeno vsebino v svoji razširjeni spletni predstavitvi in zanjo odgovarja sam.

Z uporabo podatkov s portala se zavedate, da ste odgovorni za izbiro lastnega izvajalca in portal ne odgovarja za zobozdravstvene storitve, ki jih boste pri izvajalcih opravili. Komentiranje in ocenjevanje izvajalcev zobozdravstvenih storitev ni pravica ampak možnost, ki jo lahko omogoča posrednik. Uporabniki lahko svobodno širijo svoja mnenja na portalu ob spoštovanju teh pogojev uporabe. Posrednik ne preverja verodostojnosti vsebine, ki jih na portalu zapišejo uporabniki. Za objave odgovarjajo uporabniki, kot avtorji zapisov. Posrednik si pridržuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja komentarjev. Posrednik ima pravico brez pojasnila odstraniti neprimerne objave uporabnikov portala. Prav tako si posrednik brez pojasnila pridržuje pravico, da lahko kadarkoli trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do možnosti ocenjevanja in komentiranja izvajalca zdravstvenih storitev.

Na portalu je prepovedano diskriminatorno ali žaljivo obnašanje, izvajanje dejavnosti, ki ni dovoljeno s strani posrednika ali pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Prepovedano je tudi pošiljanje nezaželenih sporočil in nadlegovanje tretjih oseb.

Portal bo praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Posrednik pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov brez vnaprejšnjega opozorila. Posrednik se bo trudil zagotavljati neprestano delovanje portala, vendar ne odgovarja za obdobja nedelovanje portala, ki bi z nedelovanjem povzročila škodo uporabnikom, iskalcem, naročnikom ali izvajalcem. Posrednik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe, vključno s poškodbami zaradi virusov, računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije ali naprave, s katero je mogoče dostopati do portala, zaradi kakršnekoli njegove uporabe. Uporabnik mora sam poskrbeti za ustrezno zaščito pred vdori in virusi.

Kadar povezave na portalu vodijo do spletnih strani izven portala, te strani niso pod nadzorom, in upravljanjem posrednika. Zato slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov, posredovanih na te spletne strani. Te povezave uporabnikom lahko služijo le kot pomoč in vključitev povezav na portal ne pomeni odobravanja portala za te strani ali kakršne koli povezave z upravljavci teh strani.

Oglasi na spletnem portalu oz. oglasi posredovani prek spletnega portala so last tistega uporabnika, ki oglas objavi oz. posreduje. Za resničnost oddanih oglasov, pravilnost njihove vsebine ter skladnost oglasov z veljavno zakonodajo je odgovoren uporabnik, ki oglas objavi oz. posreduje. Oglasi morajo biti v slovenskem jeziku, spoštovati Slovenski oglaševalski kodeks, ne smejo zavajati uporabnika ali vsebovati škodljive vsebine. Posrednik ni odgovoren za resnost ponudb iz oglasov ter kakovost ali druge vidike izvedbe storitev, ki so navedeni v vsebini oglasov. Posrednik ni zavezan k preverjanju vsebine oddanih oglasov in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja. Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Uporabnik, ki oglas oddaja se z oddajo oglasa zavezuje, da ima dejavnost na katero se oglas nanaša opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register.

Varstvo osebnih podatkov

Iskalec z oddajo podatkov prek kontaktnega obrazca ali elektronske pošte objavljene na portalu, daje izrecno soglasje posredniku, da njegove podatke lahko posreduje enemu ali več izvajalcem za namene pridobivanja ponudbe za izvedbo zobozdravstvenih storitev. Iskalec podaja tudi izrecno soglasje izvajalcem, da osebne podatke lahko uporabijo za namene priprave ponudbe in obveščanje o ponudbi.

Pridobljene kontaktne podatke uporabnika, iskalca, naročnika ali izvajalca lahko posrednik uporablja tudi za obveščanje o novostih, storitvah, posredovanju nasvetov za zdravo življenje in posredovanje drugih aktivnosti in informacij, ki so lahko uporabni in koristni uporabniku, iskalcu, naročniku ali izvajalcu. V vsakem takšnem poslanem sporočilu ima prejemnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil. Pridobljeni kontaktni podatki se hranijo trajno oziroma do preklica s strani uporabnika, iskalca, naročnika ali izvajalca. Posrednik se zavezuje zbrane osebne podatke varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Vse spremembe podatkov in druge zahteve se lahko javijo s strani uporabnika, iskalca, naročnika ali izvajalca prek kontaktnega obrazca na portalu v Centru zasebnosti.  Na zahtevo uporabnika, iskalca, naročnika ali izvajalca jim mora posrednik nemudoma posredovati podatke, ki se nanašajo nanje in jih lahko zahtevajo na podlagi veljavne zakonodaje.

Uporabnik izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prek portala prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, posrednik ne bo izvedel prenosa priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja uporabnik.

Spletna stran uporablja piškotke, o čemer so uporabniki posebej obveščeni ob prihodu na portal. Piškotki so alfa numerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. Uporabljamo jih izključno za vašo identifikacijo, tako da vam ni treba ponovno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani ter za statistične namene. Na portalu so integrirani tudi vtičniki za družabna omrežja. Avtomatsko na portalu beležimo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi z uporabniki in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Takšne informacije uporabljamo za interne raziskave. Tako lahko izboljšamo naše storitve in vašo uporabniško izkušnjo. Namenjene so tudi za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so npr. demografski podatki, nazivi spletnih strani, s katerih se prihaja na portal, uporabljen spletni brskalnik,  trenuten IP naslov osebnega računalnika in drugi.

Podrobnejše informacije o varovanju podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Avtorske pravice

Vsebina portala je last PIAR, digitalne rešitve, Igor Pečar s.p., razen vsebine oglasov in objav naročnikov. Ime portala eZobozdravnik se ne sme uporabljati v kateri koli obliki in za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe, dovoljenjem posrednika ali veljavno zakonodajo.

Vsebina portala kot so besedila, grafike, slike logotipov, multimedijske vsebine in izvorna koda so last posrednika in so avtorsko pravno zaščiteni kot intelektualna lastnina oz. kot podatkovna zbirka. Poleg lastnih fotografij so nekateri grafični elementi uporabljeni s strani freepik.com, flaticon.com, unsplash.com in freedigitalphotos.net. Če menite, da vsebina na portalu krši avtorske pravice nas o tem obvestite. Posrednik si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Kakršna koli uporaba zunaj meja zakonodaje je brez dovoljenja nedovoljena in kazniva. To velja predvsem za kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij, prevajanje in elektronsko obdelavo vsebine portala brez dovoljenja. Prepovedano je posnemanje portala in izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki bi lahko škodovale ugledu, delovanju, uporabi portala ali posrednika. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom, razen za spletne iskalnike oz. če ni to izrecno dogovorjeno z posrednikom. Za vsako komercialno rabo portala je potreben predhoden dogovor z posrednikom. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali kako drugače nekomercialne namene pod pogojem, da se upošteva avtorske pravice. V primeru dovoljene uporabe vsebin portala se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic ter druga obvestila in opozorila, uporaba vsebin pa ne sme biti objavljena na straneh z nezakonito in nemoralno vsebino. Za ustrezno označbo je treba navesti spletno povezavo portala: www.eZobozdravnik.si.

Vsebine, ki jih na portalu objavijo naročniki (besedilne predstavitve, povezave, slike, skice, drugi grafični elementi, kontaktni podatki), so v njihovi lasti in niso neposredno predmet teh pogojev uporabe. Zanje veljajo pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki.

S posredovanjem vsebin na portal uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine v okviru portala, skladno s temi pogoji uporabe.

Vsebina oglasov na portalu je v lasti tretjih oseb. Uporaba vsebine oglasov portala je dovoljena pod pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki oz. imetniki avtorskih pravic na navedenih vsebinah. Dokler uporabniki in imetniki avtorskih pravic komercialnih oglasov za svoje oglase izrecno pisno ne določijo drugače, se šteje, da veljajo za njihovo uporabo enaki pogoji, kot v teh pravilih uporabe opredeljeni za posrednikove vsebine na portalu.

Reševanje sporov

Vsak uporabnik se je z vprašanji, pripombami in pritožbami, ki se nanašajo na uporabo strani dolžan najprej obrniti na posrednika. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen.

V primeru spora med iskalci, izvajalci, naročniki ali uporabniki in posrednikom, se bo skušalo spor reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obveščamo uporabnike, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznavamo kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr

PIAR, digitalne rešitve, Igor Pečar s.p.

Škofljica, 22. september 2023