Zdravniška zbornica

Pri iskanju rešitev za svoje zdravstvene težave, še posebej tiste, za katere je treba »mastno« plačati, ste v zadnjih letih skoraj zagotovo naleteli na agresivno ponudbo tujih okulistov, lepotnih kirurgov, zobozdravnikov, ortodontov in drugih z zdravstvom povezanih dejavnosti.

Oglaševanje slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov se je predvsem v preteklosti pojavljalo v precej manjšem obsegu in veliko bolj nevpadljivo. Zakaj je bilo tako?

Odgovor je večplasten in nikakor se na vprašanje ne da v popolnosti odgovoriti na kratko. V Sloveniji je še vedno v veljavi prepričanje, da je zdravstvo in zobozdravstvo javna dobrina, ki je na voljo vsem. Načeloma je to dobro in je takšen zdravstveni sistem za pohvaliti.

A dejstvo je, da je znesek, ki ga država in zavarovalnice namenjajo zdravstvu in zobozdravstvu premajhen.

Samo v zobozdravstvu je razvoj v zadnjih letih zelo napredoval in zneski, ki so na voljo, so bistveno premajhni, da bi zagotavljali kakovostno zobozdravstveno oskrbo v javnem zobozdravstvu.

Zato so se tudi pri nas razvili številni zasebni zobozdravstveni centri, ki pacientom nudijo kakovostno zobozdravstveno oskrbo, primerljivo z najboljšimi tujimi centri. Problem nastopi v oglaševanju.

Kako je urejeno oglaševanje (zobo)zdravstvene dejavnosti?

Kodeks medicinske etike zavezuje zdravnike in zobozdravnike k zelo veliki odgovornosti.

V kodeksu, ki je bil sprejet leta 1992 in dopolnjen leta 1997, je bilo oglaševanje praktično prepovedano. Leta 2016 je bil kodeks prenovljen, tudi z namenom, da naj bi nekoliko omilil pogoje za oglaševanje slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. Vendar kodeks pri oglaševanju še vedno omejuje predvsem slovenske zdravnike in zobozdravnike, medtem ko za tuje zdravnike in zobozdravnike pri oglaševanju v Sloveniji ni ovir, saj zanje kodeks ne velja.

V 63. členu kodeksa je namreč zapisano: “Oglaševanje zdravstvene dejavnosti mora biti omejeno na posredovanje strokovno korektne informacije in ne sme poudarjati komercialnega interesa ponudnika. Zdravnik ne sme biti vpleten v oglaševanje zdravil ali medicinskih izdelkov ter strokovno in znanstveno spornih diagnostičnih ali terapevtskih postopkov, da je vsaka neposredna ali posredna reklama ali publiciteta, ki nima vzgojnovarstvenega in izobraževalnega cilja za zdravnika prepovedana.”

Oglaševanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti ureja tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet v drugi polovici leta 2017. V njem je prepovedano zavajajoče in nedostojno oglaševanje zdravstvene dejavnosti. Ravno tako je prepovedano izkoriščati bolnike zaradi njihove neizkušenosti, neobveščenosti ali neznanja. Oglaševanje tudi ne sme vsebovati nejasnosti, čezmernih pretiravanj ali podobnih vsebin, ki bi lahko zavajale.

Oglaševanje zdravstvene dejavnosti v avdiovizualnih medijskih storitvah ureja poseben zakon (ZAvMS).

Kaj je zdravniška zbornica?

Zdravniška zbornica Slovenije je samostojna poklicna organizacija zdravnikov in zobozdravnikov, ki opravljajo svoj poklic na območju Republike Slovenije. Ščiti in zastopa poklicne, socialne in ekonomske interese članov, skrbi za ugled in čast zdravniškega poklica ter izpolnjevanje zdravniških dolžnosti.

Nzdravniska-zbornica-dunajskaaloge zdravniške zbornice so, da podeljuje, podaljšuje in odvzema licence zdravnikom in zobozdravnikom; načrtuje in nadzoruje pripravništvo, specializacijo in druge oblike podiplomskega študija za zdravnike in zobozdravnike; izvaja strokovni nadzor ter vodi evidence zdravnikov in zobozdravnikov.

Tako imate možnost, da kadarkoli preverite, ali ima konkretni zdravnik, ki vas zdravi, veljavno licenco za specialistično področje, na katerem dela.

Iz podatkov, ki jih objavlja zdravniška zbornica, je razvidno, da je bilo njenih članov v sredini leta 2020 – 11.497.

Med njimi je 2.091 zobozdravnikov z licenco, od tega je v aktivni zdravniški službi 1.599 zobozdravnikov. 89 je ortodontov, 1.373 splošnih zobozdravnikov, 29 oralnih kirurgov, 35 zobozdravnikov za otroško in preventivno zobozdravstvo, 35 parodontologov, 25 specialistov stomatološke protetike in 13 specialistov za zobne bolezni in endodontijo. Preostali so upokojenci, zaposleni na institutih in fakultetah ter zobozdravniki, ki delujejo v tujini.

Sedež zdravniške zbornice je v stavbi Domus medica na Dunajski cesti 162, v Ljubljani. Pokličete jih lahko na telefon 01 30 72 100. 

Osveženo: 12. september 2020