Pravice pacientov v javnem zobozdravstvu

Zobozdravstvo na papirju krije država, vendar je v praksi precej drugače. Zdravstveno zavarovanje pacientom ne zagotavlja uporabe sodobnih metod in kakovostnih materialov.

Na podlagi zdravstvenega zavarovanja vam pripadajo osnovni, strokovno še sprejemljivi, zobozdravstveni materiali in oskrba. Po domače povedano, pripadajo vam najcenejši materiali in osnovna raven oskrbe.

Uporaba manj kakovostnega načina zdravljenja in uporaba slabših materialov začasno sicer odpravi težavo, dolgoročno pa lahko te zastarele rešitve vodijo k novim težavam.

Kaj vam plača osnovno in kaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se financirajo zgolj nekatere zobozdravstvene storitve; a tudi te le v določenem odstotku od vrednosti storitve. Razliko do polne vrednosti morate plačati iz svojega žepa, lahko pa se za doplačilo zavarujete s prostovoljnim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ki jih v Sloveniji nudijo Generali, Triglav in Vzajemna. V tem primeru doplačilo krije zavarovalnica, pri kateri imate sklenjeno dopolnilno zavarovanje. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali veste, kdaj so bili dogovorjeni standardi za zobozdravstvene storitve?

O koncesiji v slovenskem zobozdravstvu in težavah pri iskanju zobozdravnikov smo na portalu eZobozdravnik že pisali.

Vsi državljani Slovenije smo obvezno zdravstveno zavarovani in za to vsak mesec plačujemo prispevke. Izjema so otroci in študentje. Tako se v skupni malhi zberejo določena denarna sredstva, ki pa so omejena. Ta sredstva se porabijo za plačilo izvajalcem zobozdravstvenih storitev, s katerimi ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sklenjeno pogodbo. To so t. i. koncesionarji, ki za načrtovanje in izvedbo programa upoštevajo z zakonom predvidena finančna sredstva, ZZZS pa je tisti, ki odloča o tem, kdo in na kakšen način si bo lahko popravil zobe.

Pravice v zobozdravstveni dejavnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, predvsem pa Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. V njih so podrobneje opisane pravice do storitev zobozdravstvene dejavnosti (28. – 35. člen), standardni materiali v zobozdravstveni dejavnosti (112. člen), trajnostna doba zobozdravstvenih storitev, pripomočkov in nadomestkov (121. – 123. člen) in uveljavljanje pravic do zobozdravstvenih storitev (185. – 188. člen).

Dolga leta so bile osnove za plačevanje nadomestil opredeljene v »Enotnem seznamu zdravstvenih storitev« oz. t. i. »zeleni knjigi«. Do tu vse lepo in prav, vendar je ta dokument iz leta 1982! Torej je star več desetletij. Sodobno zobozdravstvo je v tem času zelo napredovalo in je bistveno kakovostnejše, trajnejše in bolj estetsko kot pred leti. Da si boste lažje predstavljali za kako zastarele smernice je šlo, bomo omenili, da je ravno v tistem obdobju IBM predstavil prvi model osebnega računalnika. Bi ga danes še želeli uporabljati?

Pravice pacientov v javnem zobozdravstvu

V posodobitvi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2018 so se med pravicami znašle tudi “bele” zalivke in implantati oziroma zobni vsadki. Kompozitne zalivke so postale standardni material za mlajše od 15. let in nosečnice ter doječe matere. Pri pravici o vstavitvi implantatov pa se ne veselite prezgodaj, saj ste do njih upravičeni le v izjemno redkih primerih.

Naslednji problem predstavljajo akti, ki urejajo, katere storitve pacientom pripadajo in katere ne, saj pogosto niso točno dorečeni. V praksi to pomeni, da morajo zobozdravniki na ZZZS preverjati, katere pravice pacientu pripadajo na podlagi zdravstvenega zavarovanja. Znan je primer, ko je sindikat slovenskih zobozdravnikov opozarjal, da zdravstvena zavarovalnica plača zdravljenje modrostnega zoba le, če je ta strateško pomemben. V nasprotnem primeru ga mora zobozdravnik izpuliti.

Do katerih storitev ste upravičeni v okviru javnega (zobo)zdravstva?

Številni zato pri zobozdravnikih s koncesijo redno doplačujete za »nadstandardne« storitve in kakovostnejše materiale. Drugi so nad javnim sistemom že obupali in so svoje zobe zaupali zobozdravnikom v samoplačniških ambulantah. Da bi se izognili zapletom pri zobozdravniku in lažje sprejeli odločitev je dobro, da imate dovolj informacij ter da poznate pravice, ki jih imate po veljavnih predpisih na podlagi zdravstvenega zavarovanja.

Poglejmo nekaj osnovnih pravic, ki jih imate pri zobozdravniku, če ste zdravstveno zavarovani:

  • preventivni pregled, vendar le enkrat letno in na vašo zahtevo,
  • zdravljenje zob ter vnetnih ali drugih sprememb ustne sluznice,
  • oralno kirurške in maksilofacialne operativne posege,
  • plombiranje zob v vidnem polju s kompozitom (bela plomba), drugje pa z amalgamom (o izjemah smo pisali nekaj vrstic višje),
  • rentgenska diagnostika,
  • kontrolni pregled šest mesecev po končanem zdravljenju.

Ob naštetem vam pripadajo tudi zobno-protetični nadomestki. Vendar ne pričakujte preveč. Na implantate praktično lahko kar pozabite. Mostički in proteze pa vam pripadajo le, če vam manjka večje število zob.

Nekoliko več pravic imajo otroci, učenci in študentje. Predvsem so pomembne pravice odstranjevanja zobnega kamna in čiščenja oblog ter ortodontskega zdravljenja. Vendar slednje velja le za srednje in težje nepravilnosti zob, poleg tega pa je z zdravljenjem treba začeti dovolj zgodaj.

Več o pravicah do zdravstvenih storitev v zobozdravstveni dejavnosti, si lahko preberete na spletni strani ZZZS.

Zdravje zob je v vaših rokah

Soočenje z dejanskim stanjem v zobozdravstvu je za marsikoga zelo kruto.

Zaradi sistema, ki je pri nas v veljavi, se pogosto dogaja, da zobozdravniki pri delu hitijo, da izpolnijo točkovne norme, ki jim jih postavlja ZZZS. Kakovost dela v teh primerih zagotovo ni na prvem mestu.

Po drugi strani so dolge čakalne vrste pogosto dober razlog za preusmerjanje pacientov v samoplačniške ordinacije. Stalna praksa je tudi doplačevanje zobozdravstvenih storitev, saj pogosto nimate druge izbire.

Morda bi bilo celo najbolj pošteno, da bi zavarovalnica vsakemu posamezniku sporočila, koliko sredstev na leto mu pripada za zobozdravnika. Potem pa bi se vsak sam odločal o tem, kakšne materiale naj mu vgrajujejo in koliko bo doplačal.

Cilj javnega zdravstva bi moralo biti dobro oralno zdravje ljudi. Predvsem pa bi morali zagotoviti sistematično izvajanje preventivnega zobozdravstva, vključno z rednim čiščenjem zobnega kamna, tudi za odrasle. Tega zdaj ni in zobozdravniki zdravijo, namesto da bi preprečevali. 

Pravice pacientov v javnem zobozdravstvu so majhne, zato je pomembna dobra ustna higiena

Z dobro ustno higieno, uporabo zobne nitke in rednim čiščenjem zobnega kamna bi privarčevali marsikateri evro. A dejstvo je, da si namesto vas nihče ne bo umival zob in redno obiskoval zobozdravnika. S tem lahko tudi največ privarčujete.

Kampanjsko reševanje težav, ki nastanejo na zobeh, ni najboljša rešitev. Sploh v primeru, da gre za poceni zobozdravstvene storitve. Ne pri nas, še manj pa v tujini, kamor ljudi pogosto vodi dentalni turizem.

Osveženo: 12. september 2020