ZD LJUBLJANA CENTER – OŠ Poljane

Kontakt
Naslov:
Zemljemerska 7 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 70 81
Spletna stran: http://www.zd-lj.si