ZD LJUBLJANA MOSTE POLJE – OŠ Božidarja Jakca

Kontakt
Naslov:
Nusdorferjeva 10 1000 Ljubljana
Telefon: 01 548 43 228
Spletna stran: http://www.zd-lj.si